Ikke før i mars-april vil Helse Sør-Øst la de private rehabiliteringssentrene få fullt rede på sine oppdrag for 2010. Imens truer permitteringer og oppsigelser de ansatte.

"Raskere tilbake"-ordningen har de siste årene utgjort en viktig andel av inntektene for de private rehabiliteringsinstitusjonene. Men nå drøyer Helse Sør-Øst med å fordele årets oppdrag.

Først 11. februar gikk anbudsfristen ut for de private institusjonene som slåss om 60 millioner "raskere tilbake"-kroner for 2010.

Allerede i oktober 2009, da forslaget til statsbudsjett kom fra regjeringen, var det klart at "raskere tilbake" skulle videreføres.

- Helse Sør-Øst har ingen grunn til å la dette trekke så langt ut i tid. Det var helt klart da flertallsregjeringen la frem forslaget til statsbudsjett i oktober, at ordningen ville bli videreført og hvor mye penger som ville bli bevilget. Det har aldri vært diskutert at "raskere tilbake" skulle kuttes ut, og det er tull om de mener de måtte vente på oppdragsdokumenter fra departementet, sier Bent Høie, og legger til:

- De er mer opptatt av sitt eget foretak enn av å gi et behandlingstilbud til pasientene.


Les mer på side 18 og 19 i papirutgaven av Dagens Næringsliv i dag.