SENIOR HØYRES LANDSFORBUND ORGANISASJONSKONFERANSE

Lørdag 21. januar 2012

Registrering

1230 Lunch

1330 Åpning v/ SHLs leder Turid Wickstrand Iversen

1345 Politikk - organisasjon v/ Høyre-lederen Erna Solberg

15 min. spørsmål /debatt

1445 Organisasjon – hva og hvorfor? v/ 2. nestleder Tore Haugen herunder:

§ Senior Høyres plass og rolle

§ Organisasjon og oppbygging

§ Målene i arbeidsplanen

§ Hvor kommer seniorkontakter og nye foreninger fra?

Spørsmål/ debatt

1545 Hvordan bruke gulrot? v/ fylkessekretær Ingvar Torsvik Myrvollen

Spørsmål/ debatt

1630 Kaffepause

1645 Wow – Wow Web og Høyres sosiale medier v/ Teddy Kjendlie, HH

Spørsmål og svar

1800 Spørsmål etter dag 1/ erfaringsutveksling v/2. nestleder Tore Haugen

spørsmål og svar

1830 Tøyskift og pudring av neser

1930 Middag og festlig samvær

Søndag 22. januar 2012

0900 Medlemmer og seniorkontakter

Hvordan få dem, og hvordan pleie dem?

Hva har vi å tilby? v/ Tore Haugen

0930 Gruppearbeid med erfaringsutveksling, 4 grupper:

a) Hvordan drive en forening med medlemmer – få nye og beholde dem vi har

(ledes av Olav Aurdal)

b) Hvordan drive en forening med mening og innhold (ledes av Oddvar Tjøm)

c) Hvordan gjøre Senior Høyre mer synlig - innad/utad (ledes av Randi Wiggen)

c) Seniorkontaktene – hvem er de og og hva gjør de – Hva er de med på? (ledes av Tore Haugen)

1100 Plenum fremleggelse av gruppearbeid med meningsutveksling

1130 lunch

1230 Fortsatt fremleggelse av gruppearbeid.

debatt

1400 Veien videre for Senior Høyre og avslutning av konferansen?

v/SH-leder Turid Wickstrand Iversen

Møtet heves