Klikk her for å komme til Høyres programblogg

Høyres programarbeid inviterer til bred og åpen deltakelse. Derfor er det blant annet opprettet en blogg hvor alle kan diskutere politiske utfordringer, forslag og ideer.

Har du generelle synspunkter på politikkutformingen, er det også god anledning til å lufte dem her. Kanskje er det debatten og de gode ideene fra bloggen som vil bidra til borgerlig valgseier i 2009? Det er vel i grunnen bare en måte å finne ut av det på.