Bakgrunnen for avgangen var uttalelser om Forsvarets etterretningstjeneste mulige tilstedeværelse i Pakistan, under den åpne høringen i Stortingets særskilte komité for behandling av statsrådenes redegjørelser 10. november om 22. juli.

- Det var en fornuftig avgjørelse at Janne Kristiansen valgte å fratre som sjef for PST. De mange uheldige uttalelsene til media helt siden 25. juli har svekket hennes autoritet som sjef for en av våre spydspisser i kampen mot terror og voldelig ekstremisme, sier Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl.

- Nå er det viktig at justisministeren ikke forhaster seg i utnevnelsen av ny sjef for PST. Ledererfaring fra beredskaps- eller sikkerhetsarbeid er blant de egenskapene som vil kunne være en fordel for den som skal lede PST i årene som kommer. Jeg forventer at søkernes partitilhørighet ikke vil tillegges vekt denne gangen, avslutter Dahl.