- Der FM-nettet kun hadde plass til fem riksdekkende kanaler, tilbyr DAB allerede 22 riksdekkende kanaler med plass til nesten tjue kanaler til. I tillegg har over halvparten av befolkningen allerede fått et lokalradiotilbud på DAB, med stort potensial for mange nye lokale kanaler, sier kulturminister Thorhild Widvey.

I FM-nettet er kostnadene per rikskanal åtte ganger høyere enn i DAB-nettet, og P4, Radio Norge og NRK bruker nå store ressurser til dobbeltdistribusjon. Med digitaliseringen vil de riksdekkende radiokanalene spare over 200 millioner kroner i året. Disse kan i stedet brukes på radioinnhold.

- Medietilbudet er i en voldsom utvikling. Det viktige er at når Regjeringen nå følger opp Stortingets vedtak, åpner de for at langt flere kan sende sine radiosendinger på samme plattform som de store aktørene. Det gir et utvidet tilbud og et mangfold til lytterne, sier Svein Harberg, leder av Stortingets familie- og kulturkomité

Nye muligheter med DAB

DAB-nettet har i tillegg klare beredskapsmessige fordeler sammenliknet med FM. For det første er DAB langt mindre sårbar for utfall av sendere i ekstreme situasjoner. For det andre åpner DAB for tunellmottak av samtlige kanaler. DAB-teknologien gjør det dessuten mulig å bryte inn i alle kanaler samtidig med samme budskap i beredskapssituasjoner.

Utfasingen av FM-teknologien vil skje regionvis gjennom 2017, lytterne vil få informasjon i god tid. Man kan fortsette å bruke gammel radio sammen med et DAB-adapter, eller bytte til en DAB-radio. De digitale radiokanalene er også tilgjengelige som nettradio på PC, smarttelefon og nettbrett.

Lokalradioer som ikke har dekning i de fire største byene, får fortsette gratis på FM i ytterlige fem år.