– Det er en tragedie. Vi har tatt opp dette tidligere, og da ble vi beskyldt for svartmaling. Nå synes jeg ministeren bør gå i seg selv og bli litt mer en statsråd og litt mindre en mediakonsulent, sier André Oktay Dahl.

Bare i Hordaland politidistrikt skal det kuttes 72 årsverk, mens Asker og Bærum reduserer staben med 50 ansatte. I tillegg er det total innkjøpsstopp flere steder. Årsaken til kuttene er trange budsjetter, lave bevilgninger og overgang til nytt, kostbart IKT-system.

Det er krisestemning hos politiet. 130 stillinger må kuttes bare i Akershus, og i Follo er hele omorganiseringen truet ved at ordførerne ønsker å bryte samarbeidet hvis kuttene blir reelle.

Justisminister Knut Storberget (Ap) har foreløpig ikke kommentert saken. Totalt skal det kuttes 360 stillinger i politiet på landsbasis.

Erna tok saken opp i Spørretimen
Høyre-leder Erna Solberg tok i Stortinget i dag opp de dramatiske kutt i politiet i Telemark, Akershus og Hordaland med statsministeren i dagens muntlige spørretime.

Justisminister Knut Storberget lovet 1100 nye årsverk i 2009 og 2010. Dette står i sterk kontrast til kuttene som nå politiet må gjennom.

Statsministeren hadde i spørretimen ikke noe svar på hvor det har blitt av den påståtte økningen.

- Regjeringen skylder nå på 180 mill til IKT, som må gå på bekostning av antallet politiansatte. I statsbudsjettet var det ikke én eneste krone til IKT. Når var det regjeringen oppdaget at IKT-statusen i politiet ikke holder mål? undrer Erna Solberg.

Nær alle andre midler i budsjettet, totalt en økning på ca 1,3 mrd som i hovedsak ble spist opp av sivile stillinger i krisepakken, arbeidstidsavtale og økt satsing på utlendingsfeltet, var øremerket.