-I Danmark innførte de 48-timersgaranti allerede i 2007. Kreft har fått status som en akuttdiagnose. Det bør den få i Norge også, sier Bent Høie, helsepolitisk talsmann og nestleder i Høyre. Stiftelsen Innen 48 timer og Bent Høie, leder av Stortingets helse- og omsorgskomite, arrangerte tirsdag 5. mars en kreftkonferanse i Stortinget. På konferansen deltok forskere og leger fra hele Norden med presentasjoner og foredrag om hvordan våre naboland arbeider i forhold til tidlig diagnostisering av kreft.

Stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF) åpnet konferansen og roste Høyre for å gå foran i den viktige kampen for kreftpasientene og i arbeidet for å innføre en 48 timers garanti for diagnostisering.

-Helsetilsynet har vist at forsinkelsene ofte er størst i utredningsfasen. For å sikre raskest mulig diagnostisering, trenger vi en garanti som reduserer forsinkelsene. I Danmark kommer pasientene i gang med utredning innen 48 timer etter fastlegen har fattet mistanke om kreft. Dette bør også norske pasienter være sikret, sier Høie.

Ulrich Fredberg, ledende overlege ved Diagnostisk Center ved Regionshospitalet i Silkeborg fortalte om at Danmark nå har hele 18 diagnosesentre, som dekker hele landsbehovet. Nøkkelen til rask diagnostisering ligger i tett, tverrfaglig samarbeid mellom allmennleger og spesialister og et parallelt utredningsforløp. De danske diagnostiske sentrene har medvirket til at svært mange pasienter med mistanke om kreft, enten har fått avkreftet sin mistanke eller har fått raskere behandling. -Diagnostiske sentre er kommet for å bli og det er ingen motvilje mot disse i Danmark. Sykehusene sloss om å etablere disse sentrene, fortalte Fredberg

- Den danske modellen har vært et mål for Høyre lenge, og vi fremmet i 2011 et forslag i Stortinget for å opprette diagnosesentre i Norge. Dette ble nedstemt, men nå er det heldigvis bred enighet blant partiene om å få på plass et prøveprosjekt med diagnosesenter ved Ahus og i Helse Nord, avslutter Høie.

Her kan du lese om den danske modellen for kreftdiagnostisering.