Hvert år markerer Verdens Helseorganisasjon (WHO) verdens kreftdag. Formålet er å fokusere på hvordan man kan arbeide i den globale kampen mot kreft. Kreftforebygging og livskvalitet for kreftpasienter er sentrale tema i markeringen. WHO anslår at 8,2 millioner mennesker døde av kreft i 2012. I Norge registreres hvert år ca 26.000 nye krefttilfelle.

- Heldigvis har forskning, bedre behandling og omsorg gjort at overlevelsen for kreft har bedret seg radikalt. To av tre som får kreft overlever nå, sier Kristin Ørmen Johnsen (H).

Kreftforeningen har valgt åpenhet som tema for dagen.

- Alvorlig sykdom bør ikke forties eller gjemmes bort. Åpenhet skaper oppmerksomhet og engasjement, påpeker Ørmen Johnsen.

- Fortsatt venter for mange på undersøkelser og behandling for kreft. Det medfører usikkerhet for den som har uavklarte symptomer og ikke minst pårørende. Pasienter som lever i frykt for en alvorlig diagnose, skal slippe uvisshet og uforutsigbarhet i møtet med helsetjenesten, legger hun til.

Regjeringen vil derfor ha raskere diagnose og redusert ventetid for kreftpasienter. 1.januar i år markerte regjeringen at de er i gang med pakkeforløp for kreft i alle helseregionene.

- Det er ikke pasienten som er en pakke som statsministeren sa i sin nyttårstale, det er pasienten som får en pakke. Pakkeforløpet er et planlagt forløp, rammet inn i en fast mal slik at pasienter med berettiget mistanke om kreft, kan komme raskt til utredning og behandling. Det krever samling av ulike typer kompetanse slik det blant annet er gjort ved Drammen sykehus sitt brystdiagnostiske senter, forklarer Ørmen Johnsen.

- Det skal skal gis svar på hvor lenge pasienten kan vente i de ulike stadiene i et sykdomsforløp: Fra det er mistanke om kreft og til utredning, fra utredning til diagnose stilles, og fra diagnose til behandling, legger hun til.

For eksempel vil pasienter med brystkreft som oftest kunne starte behandling innen 24 til 27 kalenderdager fra sykehuset har mottatt henvisningen til behandlingen starter. Pasienter med lungekreft vil som oftest kunne starte behandling innen 35 til 42 kalenderdager fra sykehuset har mottatt henvisningen.

- Alle pasienter som behandles for kreft skal få en fast kontakt å forholde seg til gjennom hele forløpet. Koordinatoren skal blant annet sørge for booking av timer og delta i møter med de ulike profesjoner i behandlingsteamet, sier Ørmen Johnsen.

I tillegg er det opprettet flere tverrfaglige diagnosesentre for pasienter med usikker diagnose. Regjeringen vil styrke samarbeidet med fastlegen i arbeidet med pakkeforløp. Det er utarbeidet diagnoseveiledere i regi av Helsedirektoratet som har koordinert dette arbeidet. Over 200 fagfolk har utviklet disse diagnoseveilederene..

- Ett av tre krefttilfeller kan unngås ved en sunnere livsstil. I dag vet vi om faktorer som er med å utløse kreft. Røyking, overdreven soling, stråling, visse kjemikalier, virus og bakterier for å nevne noe. Forebyggende arbeid er derfor viktig, påpeker Ørmen Johnsen.

- Likevel er det mye vi ikke vet. Forskning er viktig ikke bare for å finne årsaker, men også for å få mer målrettet og skreddersydd behandling. Verdens kreftdag setter søkelyset på alle typer kreft. Åpenhet er viktig, for noen tiår siden var det en diagnose man ikke snakket om, avslutter hun.

Les mer om hva Høyre jobber forher.