En trygg skipsled, et veisystem i verdensklasse og en solid satsing på jernbane er tre viktige forutsetninger for å skape et konkurransekraftig Norge. Den samferdselspolitikken vi fører i dag, legger grunnlaget for vår levestandard i fremtiden. Derfor vil Høyre trygge velferden ved å ruste opp veier og jernbane. Vi vil gi kollektivtrafikken et skikkelig løft, og vi vil bruke de mest moderne og effektive metodene for utbygging og planlegging.

Næringsdrivende, lastebilsjåfører, pendlere, skoleelever og småbarnsfamilier er avhengige av god fremkommelighet. Realisering av viktige samferdselsprosjekter tar alt for lang tid. Høyre mener gjennomsnittlig planleggingstid må halveres, Statens vegvesen og Jernbaneverket må moderniseres og alternative finansieringsmetoder må tas i bruk. Effektive kommunikasjonsmuligheter er god næringspolitikk, god distriktspolitikk og god bypolitikk.

Høyres transportplan 2014-2023: