Høyre mener det er problematisk at kun 40 % av norske studenter fullfører utdanningen på normert tid. Dette er helt i bunnen av OECD-landene. Høyre vil derfor endre studiefinansieringen slik at den i sterkere grad bidrar til at studentene fullfører et påbegynt studium på normert tid.