I torsdagens Aftenpostenstår to tidligere prosjektansvarlige i Statens vegvesen frem og forteller at store beløp kunne vært spart, dersom veiprosjekter hadde vært planlagt og gjennomført på en bedre måte.

- Dette bekrefter det Høyre har snakket om i mange år, nemlig at samferdselsprosjekter kan planlegges raskere, mer helhetlig og at det vil gi store besparelser, sier lederen for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Høyres Linda Hofstad Helleland.

Flere fremstående rødgrønne politikere har i lys av saken tatt selvkritikkfor ikke å ha gjennomført endringer for å få de åtte årene de satt i regjering. Blant annet angrer de på at den gjennomsnittlige planleggingstiden av samferdselsprosjekter på 10 år ikke ble redusert.

- Jeg inviterer nå Arbeiderpartiet til å legge bort sin stivbeinte og gammeldagse samferdselspolitikk, som har vært en propp i systemet for samferdselsutbyggingen. Vi skal gjøre store, men nødvendige omstruktureringer, og Arbeiderpartiet er hjertelig velkommen til å bidra, sier Helleland.

Allerede i gang

- Denne regjeringen har allerede tatt flere grep for å få ned planleggingstiden, blant annet varslet avgjørelse for godsterminal i Trondheim, der de rødgrønne ville vente på enda en utredning, og gjennomføring av ny lufthavn på Helgeland uten KVU, som sparer flere år med planlegging.

- Høyre/Frp-regjeringen følger opp det vi lovte og sikrer bedre infrastruktur, raskere, avslutter Helleland.