Den nye arbeidsministeren forsøkte seg på en ren bløff i går gårsdagens Debatten på NRK. I motsetning til hva statsråden påsto lanserte Høyre allerede i 2010 en sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede – Fra godt nok til best mulig.

- Det er kanskje forståelig at statsråden må ty til bløffing og usannheter på dette feltet. Sysselsettingsandelen blant denne gruppen har falt dramatisk de siste årene, og trenden ser ikke ut til å snu, sier Høyres stortingsrepresentant Sylvi Graham.

- Regjeringen henger fortsatt etter på dette feltet. Først i år klarte regjeringen for eksempel å gjøre ordningen med arbeids- og utdanningsreiser permanent, etter å ha stemt ned vårt forslag om det både i 2010 og 2011.

Les om Høyres sysselsettingsstrategi for mennesker med nedsatt funksjonsevne her.