Aarbergsbotten ønsker å ha en tyngre satsing på realfag i fremtiden med en slik skole, som alle elever skal kunne søke seg til uavhengig av hvor de bor. Hun sier det er på sin plass at også Sør-Trøndelag skal få en slik skole.

- På en slik skole kan elevene fordype seg enda mer i realfag enn det er mulighet for nå, sier hun, og minner om at det er stor etterspørsel på elever med gode realfagskunnskaper, og at Norge mangler rundt 16 000 ingeniører.

Får støtte

Studieleder for teknologi ved HiST, Hallstein Hemmer, er enig med Aarbergsbotten.

- Vi som utdanner ingeniører føler på kroppen hvor stort behov det er i det lokale næringslivet, sier han til avisen.

Studielederen sier det kan være nyttig å utdanne flere ingeniører i samarbeid med en slik realfagskole, og at HiST kan bidra med både utstyr og lærere som har god kontakt med næringslivet.

Forutsetningene til studenter som starter på HiST og NTNU er for dårlige, og mange ramler av den grunn ut av studiet.

Marit Nordtug, som studerer materialteknologi ved HiST, sier til Adresseavisen at hun tror det blir lettere å rekruttere elever til realfag om de får se hva det kan brukes til.

- Du får en ekstra motivasjon når du ser hvilken jobb det kan føre til, synes hun, som selv har fått to jobbtilbud før hun er ferdigutdannet.

Stort behov

Behovet for realfagskompetanse er stort. Dette behovet er det mulig å møte ved å starte interessen for realfag så tidlig som i grunnskolen, og når ikke målet med mindre videregående skoler tar sin del av jobben.

- Det er kamp om doktorgradsplassene, og det er urovekkende å se at nordmenn blir akterutseilt av andre som tar utdanningen her, understreker Aarbergsbotten.