Ventetiden er også kortere enn før stortingsvalget 2013.

- Regjeringen jobber for at alle pasienter skal få raskere og god behandling. Dette er det vi lovte i valgkampen og nå gjør vi det. Jeg er glad for at det står 10.000 færre i helsekø og jeg har stor tro på at de nye reformene som innføres allerede neste år vil styrke denne utviklingen ytterligere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ventetider i sykehusene er en sak regjeringen har vært veldig opptatt av å gjøre en forskjell i. Derfor har regjeringen økt den innsatsstyrte finansieringen.

Regjeringen jobber med en lang rekke andre tiltak for å redusere helsekøen og ventetiden. Det skal lønne seg for sykehusene å behandle flere pasienter, og regjeringen styrker derfor den innsatsstyrte finansieringen.Helse-Norge skal bruke all ledig kapasitet, og inkluderer derfor de private i større grad, uten at det går på bekostning av det offentlige. Regjeringen har ogsåtatt bort aktivitetstaket i de offentlige sykehusene, slik at de kan behandle mer. I tillegg er budsjettrammene styrket.

- Det er kombinasjonen antall ventende og nedgang i ventetid som er bra. 10.000 færre er i seg selv en bra indikasjon, men et tall som varierer. Det er tendensen om nedgang i begge tall i samme tidsrom som viser at politikken virker.Vi er på ingen måte i mål, for vi trodde jo ikke at dette var gjort over natten. Men det går slik vi sa det skulle gå, fordi vi bruker de positive virkemidlene, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til Dagbladet.