- De store ordene fra 7. oktober i fjor, da Jens Stoltenberg og Liv Signe Navarsete lovte tidenes vei- og jernbanesatsing, absolutt ikke er levd opp til.

- De sier de har brukt mer penger på vei av hensyn til næringsliv og finanskrisetiltak. Men i forhold til sine forgjengere har jo alle regjeringer brukt mer penger. Spørsmålet er om vi har fått mer vei. Og det har vi ikke, sier Høyres Øyvind Halleraker.

Han mener økte kostnader gjør at det bygges mindre vei for pengene selv om det er bevilget mer penger.