- Når vi hørte snakk om å prøve ut elektronisk valg så tenkte vi i utgangspunktet at dette var positivt, i den forstand at man prøvde ut elektroniske løsninger i valglokalet som gjorde det enklere og mer effektivt å avgi sin stemme. Det ingen hadde trodd, og som ga oss et sjokk, var at regjeringen plukket ut 11 kommuner hvor man skal få lov til å avgi stemme hjemmefra via godstolen og sin hjemme-PC, sier Trond Helleland.

- Må vite at stemmen er avgitt uten press
- Velgerne i disse forsøkskommunene skal få tilsendt en pin-kode, akkurat som skattelikningen, og kunne stemme hjemmefra via PCen. Etter vår mening er dette fullstendig i strid med prinsippet om hemmelig valg. Dersom folk skal avgi stemme hjemmefra, så har vi i prinisippet lenger ikke frie og hemmelige valg.

- I en slik ordning har vi ingen mulighet til å vite om stemmen faktisk er avgitt av vedkommende selv, eller om stemmegivningen er avgitt under utilbørlig press fra familiemedlemmer som står over en når man avgir stemme på hjemme-PCen.

- De fleste valgsystem krever personlig oppmøte
Trond Helleland er selv valgobservatør i OSSE (Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa), som observerer at demokratiske valg går riktig for seg i Europa.

- Som valgobservatør har jeg aldri vært borti et valgsystem som ikke krever personlig oppmøte for å avgi sin stemme. Jeg vet kun om ett land som har prøvd dette, og det er Estland. De har imidlertid en ganske kort demokratisk historie. Norge har nær 100 års demokratisk tradisjon, og jeg synes vi skal være litt konservative og forsiktige i måten vi gjennomfører valg her til lands.

- Regjeringen sier at dersom noen har vært utsatt for press hjemmefra, så kan man stemme om igjen i valglokalet. Dette er ikke godt nok. De som har latt seg presse til å avgi stemme fra en pater familias vil neppe tørre å komme til valglokalet etterpå for å omgjøre stemmen. Da har skaden allerede skjedd.

- Fordelen med at valg i dag foregår i et eget avlukke i valglokalet er at ingen kan stå over deg og velge for deg.

Vil ta saken opp i Stortinget
Helleland viser også til at det såkalte Valglovsutvalget som fremla sine konklusjoner i 2001 ikke åpnet for elektronisk stemmegivning via Internett.

- Regjeringen har jo for øvrig ikke klart å utvikle en sikker elektronisk ID. De har holdt på i 5 år og har ennå ikke presentert en løsning i Stortinget. Dette har vi i opposisjonen etterlyst i lengre tid, da dette var noe som vi tok initiativ til i Bondevik II-regjeringen under statsråd Morten Meyer. Men den rødgrønne regjeringen har altså ikke klart å få dette på plass i etterkant. Likevel drister man seg til en ordning med elektroniske valg via Internett.

- Jeg synes også det er dristig av regjeringen å plukke ut en såpass stor kommune i Drammen i denne forsøksordningen. Vi kommer til å ta opp saken i Stortinget. Andre borgerlige partier har også reagert på denne utlyste forsøksordningen.

- Men er ikke elektronisk stemmegivning moderne, og noe som kan bidra til økt valgdeltakelse?

- Høyre er kjent for å være for modernisering av offentlig sektor. Men prinsippet om personlig oppmøte for å avgi stemme er et helt grunnleggende prinsipp. Åtillate stemmegivning via hjemme-PCen er å eksperimentere med demokratiet, etter vår oppfatning. Vi er for elektroniske løsninger i mange andre sammenhenger i offentlig sektor, men ikke her. Vi er også for positive tiltak som kan bidra til å øke valgdeltakelsen, men vi ønsker ikke tiltak som bidrar til å uthule selve valgsystemet og sette det i spill. Det er det vi føler regjeringen her gjør.