– Spesielt urovekkende er den sterke økningen i antall uføretrygdede, og da særlig økningen i antall unge uføretrygdede, sier Høyes arbeidspolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen.

- Gruppen av unge uføre har økt sterkt siden 2007, og økningen i 2010 var spesielt stor.Åbli uføretrygdet i ung alder er en tragedie for enkeltmenneskene det gjelder, og innebærer en stor samfunnsøkonomisk kostnad mange tiår frem i tid. Regjeringen har vært altfor passiv i møte med denne utfordringen, sier Isaksen.

Antallet på uføretrygd generelt øker også bekymringsverdig mye. Nye tilfeller uføre økte med nesten 11 prosent mellom 2009 og 2010 til over 28 000. Det er heller ingen tegn til bedring: som regjeringen selv skriver i sitt budsjettforslag forventes det at antallet uførepensjonister i 2012 øker raskere enn det demografiske endringer skulle tilsi.

– På den andreer det gledelig at regjeringen endelig har innsett at Arbeidstilsynet må styrkes. En slik styrking er helt nødvendig dersom vi skal lykkes i kampen mot sosial dumping. Med en budsjettøkning på drøye 30 millioner begynner man å nærme seg det nivået budsjettet ville vært på dersom Høyres forslag de siste årene var blitt vedtatt, avslutter Torbjørn Røe Isaksen.