Eksportfinans har vært en viktig ordning, særlig for verftsindustrien langs kysten, men et nytt EU-direktiv pålegger Norge å gjøre endringer som fører til at størrelsen på bankgarantier som gis blir betydelig redusert. Flere EU-land har fått fritak fra dette direktivet, men den rødgrønne regjeringen har, som i så mange andre EU-spørsmål, forholdt seg passiv. Regjeringen utsatte tidligere i høst avgjørelsen om hva som skal skje med Eksportfinans med ett år.

- Det er ikke dette norske eksportbedrifter har bedt om. De har bedt om forutsigbare rammevilkår for å kunne opprettholde sin konkurransekraft. Utsagnet om at regjeringen arbeider med en løsning gir ingen tillit. Dette er ikke aktiv næringspolitikk som en gang var regjeringens honnørord, dette er handlingslammelse og passiv næringspolitikk på sitt aller verste, sier næringspolitisk talsmann i Høyre, Svein Flåtten.

Mister oppdrag

Kredittvurderingsbyrået Moody’s har som en direkte følge av de rødgrønnes utsettelse, samt uklare signaler fra regjeringen, nedgradert Eksportfinans med to hakk. Bare dager etter dette skjedde, kom de første meldingene om at industrien har problemer med å få på plass finansiering. Blant annet står STX OSV-verftet i Brevik i Telemark i fare for å miste en milliardkontrakt på bygging av fire nye plattformforsyningsskip til Island Offshore i Ulsteinvik. Rederiet vurderer nå å bestille fartøyene i Kina isteden, skriver Dagens Næringsliv onsdag.

I samme artikkel sier statssekretær Rikke Lind (Ap) i Næringsdepartementet at det er styret i Eksportfinans som har tatt beslutningen om inntil videre ikke å tilby markedslån, og at regjeringen tar dette til etterretning.

- Det er oppsiktsvekkende at statssekretæren i DN i dag nærmest kritiserer styret i Eksportfinans for å ta sitt styreansvar, når de nå ikke lenger tilbyr markedslån. Styrets beslutning er selvsagt tatt på bakgrunn av regjeringens manglende evne til å ha sørget for varig unntak fra kapitaldekningsdirektivet som igjen er grunnen til Moody’s nedgradering og varsel om ytterligere nedgradering. At statssekretæren i en slik situasjon bare tar styrets beslutning ” til etterretning” vitner om liten evne til forståelse og innlevelse i næringslivets virkelige konkurranseverden og regjeringens eget ansvar i denne saken, sier Flåtten.

Skjønner ikke alvoret

Bransjeorganisasjonene Norsk Industri og Rederiforbundet har hele tiden anklaget regjeringen for sommel, og i Dagens Næringsliv torsdag spisset Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri budskapet ytterligere. Han tror ikke regjeringen skjønner alvoret i situasjonen som er oppstått etter at Norge valgte ikke å søke unntak fra EU-direktivet om store engasjementer. Konsekvensen er at det største bankgaranterte engasjementet Eksportfinans kan ha, reduseres fra nær syv til 1,3-1,4 milliarder kroner.

- Problemet er ikke markedet, men finansieringen. Det er en skandale at Europas rikeste land klarer å rote det til så til de grader, sier Sunde til DN.

- Høyre kommer til å følge utviklingen i situasjonen nøye, og presse på slik at regjeringen lander på løsninger som er til det beste for norsk industris konkurransekraft, sier Flåtten.