Høyres næringspolitiske talsmann Torbjørn Hansen spurte Statsråden om hun ikke ser at det er en sammenheng mellom egenkapitalen i bedriftene og arbeidsledigheten, og om når Regjeringen skal ta inn over seg alvoret og reversere skatteskjerpelsene for 2009.

Statsråden avviste konsekvent å komme med nye tiltak for små og mellomstore bedrifter, og å kutte i skattene.

Konkursras
- 142 bedrifter gikk konkurs bare sist uke, en økning på 50 % i forhold til i fjor. I følge Konkursregisteret er det personlig næringsdrivende, samt små og mellomstore bedrifter som rammes. 99,5 % av bedriftene i Norge har 100 eller færre ansatte. Dette er en svært alvorlig situasjon for norske arbeidsplasser, sier Torbjørn Hansen.

Store skattelettelser - bare ikke i Norge!
- Den danske regjeringen varslet i går skattekutt på 26 milliarder for å få fart på næringslivet. I Norge har tvert imot utallige bedrifter kun fått økt skatt i ryggsekken av Regjeringen. Siden Regjeringen overtok er skatter og avgifter for bedriftene økt med 11 mrd kroner i forhold til siste budsjettforslag fra den forrige regjeringen. Dette vil gjøre at flere arbeidstakere mister jobben, sier Torbjørn Hansen.

- Regjeringen bør legge bort prestisjen i Soria Moria- erklæringens løfte om skatteøkninger og ta grep som kan sikre jobbene i Norge i en tid med finanskrise, sier Torbjørn Hansen.