-Jeg sa hele tiden før valget at uansett hvem av de borgerlige partiene som dannet regjering, så skulle alle ha innflytelse.Det er også blitt resultatet. Samarbeids-partiene forvalter flertallet i fellesskap, sier statsminister Erna Solberg i sin halvårlige pressekonferanse tirsdag.

Alle de fire partienehar klare fotavtrykk på den politikken regjeringen fører.

- Totalproduktet er en bedre retning for Norge.Regjeringen har fått en god start. Samarbeidet går bra, og det lover godt for den viktige fortsettelsen.Vi gjør som vi har lovet, sier statsministeren.

- Våre valgløfter handlet ikke om hva som var viktigst for Høyre, men å svare på de viktigste utfordringene Norge står overfor.

Den nye regjeringen viser allerede i statsbudsjettet for 2014 handlekraft, og prioriterer det viktigste først. Her er tre prosjekter Solberg spesielt nevner.

-Kunnskap som gir muligheter for alle. På kort tid har vi startet å levere. Flere hundre nye lærere vil neste år få etter- og videreutdanning.Vi styrker forskningen samtidig som vi stiller større krav til resultater.Og yrkesfagene får et viktig løft, sier Solberg.

Prosjekt to er et velferdsløft for eldre og syke.

- Neste år vil helseforetakene ta i bruk mer ledig kapasitet hos private for å få ned helsekøene. Rus, rehabilitering og psykisk helsevern prioriteres først. Det er der hullet i sikkerhetsnettet er størst.Forrige uke kunne helseministeren åpne det første diagnosesenteret for kreft og sammensatte lidelser på Universitetssykehuset i Nord-Norge.Jeg er stolt av at regjeringen neste år skal åpne diagnosesentre i alle helseregioner.

Det tredje prosjektet hun trekker frem er å styrke konkurransekraften for norsk næringsliv.

-Vi senker skattene for vanlige lønnsmottakere, for eierskap i blant annet bedrifter – og arv.Vei, jernbane og kollektiv blir prioritert høyere. Regjeringen starter arbeidet med å bygge mer og raskere, og vi begynner å hente inn det store vedlikeholdsetterslepet som preger hele samferdselssektoren.Lavere skatt, mer kunnskap og mer vei, er alle viktige elementer i et arbeid for å styrke arbeidslinjen og styrke konkurransekraften for norske arbeidsplasser i en global konkurransesituasjon, sier Solberg.

- Dette var vår politikk i opposisjon. Nå realiserer vi ideene i posisjon.Dette er beslutninger for fremtiden – beslutninger som vil gjøre Norge sterkere for de neste generasjonene, påpeker hun.