Høyre-leder Erna Solberg mener statsministeren driver kortsiktig ledelse og krever at han bekymrer seg mer for sine kommende barnebarn, skriver Dagsavisen tirsdag.

- Noe koster penger og noe koster fokus. Vi kan ha det fint og hyggelig bare ved å bruke oljepenger og ikke tenke framover. Men om to generasjoner kan pengene være borte. Tar vi ikke grep for å sikre det vi skal leve av da, nå, er det for sent når barnebarna våre skal vokse opp, sier Høyre-leder Erna Solberg til Dagsavisen.

Oljeavhengige

I Dagens Næringsliv i går sa statsminister Jens Stoltenberg at 70.000 flere vil være i jobb i løpet av to år. Høyre-leder Erna Solberg lar seg ikke målbinde. Norge gjør det utvilsomt bra på mange statistikker nå. Men tas det ikke nødvendige grep, kan det se mørkt ut for framtida, påpeker hun ovenfor Dagsavisen.

- Den oljebaserte økonomien går veldig bra. Men vi har ikke den samme drivkraften i den delen av det private som ikke er oljerelatert. Vi får ganske mange negative signaler fra bedrifter som legges ned eller flagger ut. Vi må ha flere bein å stå på, sier hun.

Ny teknologi

Solberg tror noe vil komme innen miljøteknologi, og noe gjennom store lokomotiver som Hydro. Likevel er det mest spennende med teknologien og nyskapningen hun vil legge til rette for at den antakelig ikke finnes ennå.

For å sikre at flere smarte hoder stikkes sammen, vil Solberg investere mer. Hun viser til OECD som har beregnet at Norge invester lite i annen industri enn olje. Mens OECDs gjennomsnitt ligger på rundt ti prosent, er Norge nede på sju.

- Vi ligger under Hellas i investeringer! Det er vanskelig å skille ut oljesektoren fra en slik statistikk, men det er all annen industri som er det andre beinet vi skal stå på. Da synes jeg mangelen på bekymring i regjeringen er påfallende. Mange land vil komme skjerpet og mer konkurransedyktige ut av denne krisen. Da vil det bli tøft for oss, sier hun.

Norge vs Sverige

Hun viser til at statsminister Jens Stoltenberg ofte snakker om skattenivået som avgjørende for en balansert økonomi og mener det er grunnleggende feil:

- Det er ikke skattenivået, men et lands skatteevne som er det viktige. Og det er summen av norske bedrifter og enkeltmenneskers evne til å betale skatt. Vi må sitte igjen med bedrifter som har evne til å betale så mye skatt og lønne folk så godt at de kan bære velferdsstaten i framtida, sier hun.

En konkret idè er å se litt mot øst, og være ydmyke og nyskjerrige nok til å lære av svenskene der de lykkes mer enn oss.

- Både Norge og Sverige har hatt lavere produktivitetsutvikling mellom 2006 og 2012. Men mens Norge har hatt negativ utvikling, har Sverige hatt positiv. Det betyr at Sverige klarer å produsere mer hver time. I tillegg har de 120.000 flere private arbeidsplasser enn i 2008, sier Solberg.

Les hele artikkelen her.