- Reformen skal redusere ventiden og øke valgfriheten for pasientene. Vi slår sammen fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg til en felles ordning Gjennom fritt behandlingsvalg løser vi problemer pasienter møter i dag, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie(H).

Det er i dag lange ventetider for mange pasienter, samtidig som det er ledig kapasitet ved både offentlige og private behandlingssteder.

- Mange pasienter venter unødvendig lenge på utredning og behanding, samtidig som det er ledig kapasitet ved både offentlige og private behandlingssteder. Fritt behandlingsvalg vil redusere ventetidene og stimulere offentlige sykehus til å bli mer effektive, sier Høie.

I fritt sykehusvalg var det helseregionene som bestemte en kvote for hvor mange pasienter som kan behandles av private. I den nye ordningen under fritt behandlingsvlag vil pasienter kunne velge behandling hos private på statens regning i stedet for å vente i den offentlige køen, selv om kvoten som helseregionen har kjøpt, er brukt opp.

Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen, er glad for at regjeringen leverer på en sak partiet har kjempet for i mange år.

- Høyre har kjempet for denne rettigheten i mange år. I dag er det slik at de med god råd kan kjøpe seg ut av køen, mens de med dårlig råd må vente. Nå får pasienter mulighet til å kutte ned på ventetiden og velge hvor de skal behandles. Dette er reformen for alle de som er i behov for hjelp, enten det er for sin rusavhengighet eller sin depresjon, sier Trøen.

Ordningen vil bli utvidet gradvis, slik at stadig flere pasienter får mulighet til å velge behandling hos private hvis de er misfornøyd med tilbudet.

- Vi har ønsket at disse mennesene skal ha klare rettigheter som gir dem trygghet i at de får den hjelpen de trenger når situasjonen virker håpløs og ventetiden virker altfor lang. Fritt behandlingsvalg markerer visjonen om at det er pasienten som skal stå i sentrum, avslutter Trøen.