- Dette viser at Høyre og regjeringen leverer på det idretten og kommunene etterspør. Det er mange som vil gleder seg over denne endringen, sier Kulturminister Thorhild Widvey.

- Mange av de større idrettsanleggene bygges av kommuner. Lang ventetid og lave satser på spillemiddeltilskudd er en utfordring for mange kommuner med stram økonomi. Endringen vil bety mye for mange barn og unge rundt om i kommunene.

- Dette vil gjøre det mulig å utvikle mer anlegg og bedre breddeidrett over hele landet. Dette er et løft for idretten, sier Widvey.