Nå har vi opplevd konsekvensene av dette. Nå kreves det gjennomføringskraft for å sørge for at dette ikke skjer igjen. Regjeringen må erkjenne manglende ledelse og gjennomføring av viktige tiltak.

- 22.juli-kommisjonen har levert en ærlig og usminket rapport. Nå krever vi at regjeringen leverer ærlige og usminkede svar til Stortinget. Det krever at man ikke besvarer alle spørsmål med ”at vi har bevilget historisk mye”. Det krever svar om hva man faktisk har gjort og hva man vil gjøre. Det alle spør seg er; hvordan kunne man ha så mangelfull politisk styring? sier Erna Solberg, Høyres leder.

- Rapporten er alvorlig for statsministeren. Jeg utelukker ikke noe i denne saken når det gjelder mistillit mot statsministeren eller enkeltstatsråder, men vi kan ikke starte med konklusjonen. Først må vi gjennomgå rapporten grundig. Statsministeren må møte Stortinget med ærlige svar på de vanskelige spørsmålene. Når Stortinget har fått svarene, gjennomført høringer og vurdert alle sidene av rapporten er det tid for Stortinget og konkludere om noen skal stilles ansvarlig for de feilene som er begått, sier Solberg.

Solberg mener Stoltenberg har sendt et uheldig signal gjennom å lage en automatikk i at lederskap handler om å bli sittende etter avsløringer om manglende styring og gjennomføringskraft.

- Nå er tiden overmoden for handling. Vi trenger bedre løsninger for å sikre at vi kan forbli et åpent demokrati som beskytter våre egne innbyggere, avslutter Erna Solberg.