- Alle har ventet lenge på denne stortingsmeldingen, og begrunnelsen for at Regjeringen har brukt svært lang tid har hele tiden vært at tiltakene skulle være helhetlige. Det er derfor skuffende at de viktigste veivalgene ikke tas, og at Regjeringen først nå skal sette ned utvalg og starte utredninger om bl.a. femårig masterutdanning for lærere i grunnskolen og skjerpede kompetansekrav i skolen. Dette skulle de ha brukt de tre siste årene på, sier leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ine Eriksen Søreide (H).

Noen lyspunkter
Høyre deler Regjeringens syn på å dele grunnskolelærerutdanningen i to deler, en for 1.- 7. trinn og en for 5.- 10. trinn. Dette foreslo Høyre allerede i 1991. Høyre støtter også styrkingen av pedagogikkfaget og innføring av nasjonale forskerskoler i lærerutdanningen.

- Vi er også fornøyde med at et bredt flertall støtter Høyres forslag om tiltak for å rekruttere flere lærere, innføring av en lektor II-ordning og studielånsavskriving for lærerstudenter, sier Høyres stortingsrepresentant Gunnar Gundersen.

Høyre ønsker bedre praksisopplæring
- Men når det gjelder behovet for bedre praksisopplæring, veiledning av nyutdannede lærere, seniortiltak, skoleledeutdanning og skjerpede kompetanse- og opptakskrav ønsker ikke regjeringen å foreta seg noen ting.

- Vi ønsker at det skal innføres et nytt femte år i lærerutdanningen, som skal være et lønnet praksisår med tett oppfølging fra en erfaren veileder. På den måten vil utdanningen kunne bidra til å gjøre studentene reelt forberedt på virkeligheten i skolen, og redusere det "praksissjokket" mange lærere opplever. Det vil også bidra til å forhindre at mange nyutdannede lærere forlater læreryrket. Dette støttet dessverre ikke regjeringen, avslutter Høyres stortingsrepresentant Ine Eriksen Søreide.