Stadig flere norske storbyer blir presset av regjeringen til å innføre rushtidsavgift. Regjeringen holder nå tilbake flere hundre millioner kroner som egentlig skulle ha gått til kollektivtransporten i storbyområder.

- Regjeringens storbypolitikk fører tar oss baklengs inn i fremtiden. Det er lange køer på veiene, og pendlere står som sild i tønne på morgentogene. Vi trenger en skikkelig satsing på infrastruktur i storbyene, sier Halleraker.

Straff

Belønningsordningen for kollektivtransport ble innført av den forrige borgerlige regjeringen. Det opprinnelige formålet var å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene ved å øke antallet kollektivreiser. Byene skulle oppmuntres til å satse på bedre offentlige transportløsninger, og å gi stabile og langsiktige rammevilkår. Nå har ordningen fått et annet preg.

- De Høyrestyrte byene gjør en kjempeinnsats for å bedre kollektivtilbudet. Da synes jeg det er underlig at regjeringen velger straff, og ikke belønning, sier transportpolitiske talsmann Øyvind Halleraker.

Det finnes ferske eksempler på dette. I Kristiansand blir nå 60 millioner kroner til kollektivtransport holdt tilbake fordi den rødgrønne regjeringen krever at byen innfører rushtidsavgift. I Bergen ble støtten nylig kuttet fra 150 mill. til 90 mill. kroner, på grunn av et lignende ønske.

Press

- Belønningsordningen brukes som en «straffeordning» for å irettesette de byer som ikke retter seg etter krav fra samferdselsminister Kleppa, sier Halleraker.

- Høyre respekterer lokaldemokratiet. Vi vil ikke å presse lokalpolitikere til å omfavne en ordning som de ikke selv har lyst til å innføre, sier Høyres transportpolitiske talsmann Øyvind Halleraker.

Høyre ønsker en sterkere satsing på offentlig transport i storbyene. I april 2011 ble det lansert en ambisiøs kollektivtransportplan, der det blant annet ble tatt til orde for at staten må ta større finansielt ansvar for offentlig transport i byene. Dette kan leses mer om her.