Regjeringen har inngått avtale med Nederland om 242 soningsplasser. Saken gikk i statsråd i dag og er et viktig tiltak for å redusere soningskøen.

- Dette er et nødvendig midlertidig tiltak. Alternativet er at køen øker og at kapasiteten fortsetter å være sprengt. I dag er med nesten 99 prosent belegg i fengslene. Vi trenger langt flere plasser. Regjeringen er i gang med å planlegge bygging av ett nytt fengsel, samt utvidelse av eksisterende fengsler,uttaler stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen Hårek Elvenes.

Fengselsplassene i Nederland vil bli benyttet til straffedømte på lange dommer og som er i begynnelsen av soningsforløpet, eller innsatte som ikke får innvilget permisjoner av andre årsaker. Soningsplassene vil også bli benyttet for personer i soningskø som ønsker å gjennomføre straffen raskt.

Gjennomsnittlig utgifter til drift av en fengselsplass i Norge med høyt sikkerhetsnivå er ca. 960 000 kroner. Det koster staten omtrent det samme å sone i Nederland eller Norge.

Høyre/Frp-regjeringen sørget for 88 plasser i fjor og ytterligere 41 plasser i år. Regjeringen er godt i gang med å rette opp en underkapasiteten av fengselsplasser.

- Det er i den straffedømtes og samfunnets interesse at soning starter raskest mulig etter dom, avslutter Elvenes.