Hittil har den rødgrønne regjeringen ikke klart å innfri løftene fra Nasjonal Transportplan. Hvorfor skal vi tro dem nå?

- Kleppa lover ting regjeringen allerede har vist de ikke prioriterer når det kommer til stykket. Det trengs en mye mer målrettet og offensiv holdning for å få oversikt og kontroll over de rasutsatte områdene langs norske veier, sier Øyvind Halleraker, Høyres transportpolitiske talsmann.

Høyre foreslo i høst å bevilge 150 millioner kroner mer til rassikring. Dette stemte regjeringen mot.

- Nå håper vi regjeringen står ved løftene sine. Det haster med å iverksette handlingsplanen for rassikring, sier Halleraker.