- Verden er i konstant endring. Men i noen perioder skjer endringene raskere, mer dramatisk og mer uventet enn i andre. Vi er inne i en slik periode nå, sier Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder.

I sitt innlegg i trontaledebatten i Stortinget mandag la Helleland vekt på utfordringene vi står foran.


- Når verden endrer seg må norsk politikk følge etter. Derfor må vi være mer bevisst enn før på å bekjempe radikalisering hjemme og ute. Vi må være klare til å bidra som best vi kan til å skape ro og stabilitet i verden, sa Helleland.

Samarbeid gir gode løsninger


Han løftet også fram det gode samarbeidet på Stortinget.Ved valget i 2013 sa velgerne klart i fra at de ønsket nye ideer og bedre løsninger.

- Året har vist at samarbeidsavtalen mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre fungerer godt og sikrer alle partiene betydelig innflytelse. Det gleder jeg meg over, fordi vi gjennom vår skapende uenighet og samlende enighet gir våre velgere den politiske endringen de ba om.

Ruste Norge for framtiden

Regjeringen prioriterer å løse viktige oppgaver i dag, og å ruste Norge for fremtiden. Regjeringen vil styrke det sosiale sikkerhetsnettet slik at flere kan få den hjelpen de trenger.


- Samfunnet har sviktet mange av dem som trenger vår hjelp aller mest. Barn i barnevernets omsorg, psykisk syke og rusavhengige.Derfor har regjeringen prioritert å kjøpe ledig kapasitet hos private for å få ned køene innenfor rus og psykiatri. Vi har prioritert tilpasset skoleundervisning i barnevernet.Summen er at vi forbedrer velferdssamfunnet.

Fornyer og forbedrer

Velferdssamfunnet må finansieres, derfor arbeider regjeringen for å styrke konkurransekraften og skape trygge arbeidsplasser.

- Regjeringen gir skattelettelser til norske bedriftseiere og vanlige arbeidsfolk for at det skal lønne seg å jobbe og å skape arbeidsplasser.Vi forbedrer satsingen på forskning og innovasjon i dag, for å skape ideer og løsninger som Norge skal leve av i fremtiden.Regjeringen fornyer og forbedrer byggingen av vei og bane for at vi skal få bedre samferdsel raskere, sa Helleland.