- Det er skuffende at Regjeringen ikke ønsker å forbedre Forskningsmeldingen på ett eneste område. Høyre har fremmet en rekke konkrete forslag for å styrke meldingen, men dessverre får vi ikke støtte. Det hadde vært en fordel med en bredere politisk enighet om en så viktig melding, men dessverre har vi blitt møtt med en kald skulder av regjeringspartiene, sier leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ine Eriksen Søreide.

Innstillingen som i dag er avgitt fremstår som en statusrapport for forskningen i Norge, og ikke som en ambisiøs og forpliktende plan for forskningen i tiden fremover. I en tid med finanskrise er det svært overraskende at Regjeringen velger å svekke ambisjonsnivået og ikke ønsker å være med på en opptrappingsplan for verken forskerrekruttering, forskningsfondet eller forskningsmessig infrastruktur.

- Det var et samlet Storting som i 2005 vedtok at det offentlige skulle øke sin andel av forskningsinnsatsen til 1 % av BNP innen 2010. Regjeringen har nå valgt å gå bort fra dette målet, og det er dramatisk at målsettingene reduseres så tydelig på flere områder, sier Høyres stortingsrepresentant Gunnar Gundersen.

Heller ikke i forhold til basisbevilgningene til universiteter og høyskoler ønsker Regjeringen å si noe annet enn tomme honnørord, og de fortsetter derfor sitt selvpåførte hvileskjær.

- Det er derfor forståelig at meldingen får sterk kritikk for å være lite konkret, uforpliktende og ambisjonsløs. Det er dramatisk når det blir fremmet hele 44 konkrete forslag i innstillingen, og det synliggjør alle de åpenbare manglene i meldingen, avslutter Høyres Ine Eriksen Søreide.