Høyre mener at pasientene bør få mer makt i helsetjenesten. Regjeringen foreslår tvert i mot å svekke brukernes rettigheter og rettssikkerhet. Hvis du trenger et kortvarig avlastningsopphold for en syk ektefelle vil du bli helt prisgitt kommunale byråkrater, uten rett til å klage på deres beslutning om du skal få avlastning eller ikke.

Regjeringen fjerner også krav om at kommunene skal ha sykepleiere, fysioterapeuter, helsesøstre og andre viktige helseprofesjoner. Dette vil svekke kommunehelsetjenesten.

- Det er nettopp fagfolk som dette vi trenger flere av, påpeker Høie. Det er skivebom når kommunene skal ta et større ansvar for syke mennesker, stiller regjeringen mindre krav til kompetanse.

Høyre er kritiske til regjeringens forslag om kommunal medfinansiering for sykehustjenester, og er redd dette blir et eksempel på en systemtenkning som går på bekostning av pasienter.

- Åpålegge kommunene en avgift når folk har behov for sykehus er en dårlig ordning, som vil svekke trygghet for helsehjelp når man trenger det, fordi det gjør innbyggernes behov for sykehustjenester avhengig av kommunenes økonomi, sier Bent Høie.

Tross massiv motstand i høringsrunden og fra både opposisjon og posisjon på Stortinget nekter regjeringen funksjonshemmede retten til brukerstyrt personlig assistent.

- Åsi nei til å rettighetsfeste BPA betyr å nekte mange funksjonshemmede muligheten til å leve et normalt liv med jobb, familie og utdanning. Her setter Regjeringen systemer foran mennesker, avslutter Høie.