Partileder Erna Solberg var mandag 27 april på besøk i Bodø for å møte Private Barnehagers Landsforbund (PBL), for å høre mer om utfordringene de private barnehager opplever, deres viktige innsats for et godt barnehagetilbud til alle norske barn og behovet for reell likebehandling og fullfinansiering.

- Høyre mener innsatsen som de private barnehager har gjort er helt avgjørende for å nå full barnehagedekking, og synes det er trist at regjeringen på nytt rir ideologiske kjepphester, fremfor å sørge for at alle barn får et godt og trygt barnehagetilbud, sier Erna Solberg.

Høyre vil arbeide for at alle barn gis tilbud om plass i barnehage, og at Barnehagetilbudet skal ha kvalifisert personale og god kvalitet, uavhengig av om de er offentlige eller private.

- Regjeringens politikk om å fjerne likebehandlingen har lagt en bombe under finansieringen av private barnehageplasser i fremtiden og har dermed skapt stor usikkerhet for foreldrene. Jeg mener barn i private barnehager er like my verdt som barn i offentlige barnehager, avslutter Erna Solberg.