I Klassekampen tirsdag ble det stilt spørsmål til hvor vidt regjeringen driver en god distriktspolitikk eller ikke. Sanner viser til sentraliseringen under åtte år med rødgrønt styre.

Dagen før skrev avisen om at ordføreren i Eid sammen med varaordførerene i Flora og Førde i Sogn og Fjordane skrev et brev til Venstres stortingsgruppe, med bekymring rundt flere reformer.

– Artikkelen er full av unøyaktigheter og gale påstander. Denne regjeringen er opptatt av å sikre folk bedre tjenester der de bor, sier Sanner.

Han meiner de tar feil på flere områder.

– Regjeringen har ikke sagt at Fiskeridirektoratet skal sentraliseres. Her ligger det et framlegg til strukturendring i direktoratet, som regjeringen vil ta stilling til seinare. Avinor jobber heile tida med strukturen, men regjeringa har ikke vedtatt ay noen flyplasser i Sogn og Fjordane skal legges ned. Politireformen vil gi færre politifolk inne på kontor og fleire ute hos folk, sier Sanner.

Heller ikke jordskifterettene blir vurdert nå.

– Fleire av opplysningene i artikkelen er feil. Jeg ser ingen grunn til å svartmale situasjonen i Sogn og Fjordane. Men jeg synses det er flott at lokale ordførere engasjerer seg for ressursene i sitt næromåde, sier han.

Regjeringen har nylig vedtatt nye retningslinjer for statlige arbeidsplasser.

– Disse er strengere enn under den forrige regjeringen, påpeker han.

– For å ta et eksempel fra universitets- og høgskolesektoren: Om vi slår sammen høgskoler og universitet, flytter vi ikke de ansatte eller studentene. Derimot styrker vi fagmiljøet til beste for både studenter og ansatte.

Les hele saken i Klassekampen tirsdag 17. mars 2015.