- Regjeringen vil stoppe utbygging for å ri sine ideologiske kjepphester. Det fremstår som om frykten for private aktører er større enn ønsket om å løse de faktiske utfordringene i eldreomsorgen, sier Trond Helleland.

De siste 20 årene har det blitt bygget nærmere 40.000 omsorgsboliger i Norge. Mange tusen av disse ble bygget av private selskaper og boligbyggelag.

- Rigide krav til eierform hos utbygger gjør det vanskeligere for kommunene å gi syke eldre og andre som har behov for det den hjelpen de trenger, sier Helleland.

Høyre ber derfor regjeringen endre Husbankens retningslinjer for tildeling av tilskudd til sykehjemsplasser og boliger, slik at tilskudd kan tildeles kommunene uavhengig av hvilke aktører kommunen ønsker å samarbeide med om selve utbyggingen.