VG har i dag gjengitt svaret fra justisminister Anders Anundsen. Han forsikrer om at både etterforskning og påtale i politiet skal styrkes i årene som kommer.

- Det er viktig at justisministeren er så tydelig på at vårt politiløft skal gjelde for hele politiet, ikke bare den spisseste beredskapen. Det er avgjørende at politiet har ressurser og kompetanse til etterforskning og påtale av kriminaliteten, uttaler Hårek Elvenes.

Regjeringspartiene satser på å styrke hele strafferettskjeden.

- For oss må alle elementene sees i sammenheng. Vi jobber hardt for å sikre balanse i straffesakskjeden. Derfor er de 69 nye stillingene i påtalemyndigheten særlig viktig, avslutter Elvenes.