Torsdag 1. mars viste regjeringspartiene sitt sanne ansikt under behandligen av forslaget om å prioritere brystrekonstruksjon etter brystkreft. Regjeringspartiene viste ingen vilje til å følge opp det de tidligere har sagt om at ventetiden nå må kraftig ned. Kvinner som har fått fjernet bryst etter kreft må fortsatt vente i årevis på behandling.

Høyres Sonja Sjøli, som har vært saksordfører, er svært skuffet.

- De skyver det ut i tid, venter på utvalg og utreder. Disse kvinnene har ventet alt for lenge allerede!

Regjeringspartiene gir inntrykk av at de vil, men evner ikke å gjennomføre til tross for at de sitter med flertallet.

- I debatten var det en tydelig dobbeltkommunikasjon. De sier at de vil ha ned køene, men vil heller at kvinnene står i kø i det offentlige enn å la dem få rekonstruksjon utført av private. Det er nesten ikke til å tro, sier Sjøli.

Forslagene som regjeringspartiene stemte ned:

1. Stortinget ber Regjeringen sikre at brystrekonstruksjon etter brystkreft kommer inn under prioritert helsehjelp, i henhold til pasientrettighetsloven.

Maksimal ventetid, etter en medisinsk vurdering, må ikke overskride ett år etter at brystet/brystene er fjernet.

2.Stortinget ber Regjeringen sørge for at det inngås nødvendige avtaler med private klinikker om brystrekonstruksjon etter brystkreft for å få redusert ventetiden og ventelistene,

og ber om at det redegjøres for tiltakene i revidert nasjonalbudsjett 2012.

Hele saken:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=51595