Norsk eksportindustri kan miste milliardkontrakter, og arbeidsplasser står i fare for å gå tapt. Årsaken er at regjeringen ikke vil gi Eksportfinans unntak fra et EU-direktiv. Men i dag kom to uavhengige juridiske utredninger, bestilt av Norsk Industri og Rederiforbundet, som begge konkluderer med at det er mulig for regjeringen å få unntak fra direktivet.

- Høyre mener det er ufattelig at regjeringen lar milliardkontrakter og arbeidsplasser komme i fare. Dagens nye juridiske betenkninger bør bety at regjeringen kan se på spørsmålet om unntak fra EU-direktivet på nytt. Finanstilsynets tidligere anbefalinger til Finansdepartementet gikk langt i å antyde det samme, men departementet var bastante i å avise muligheten for å gi unntak, sier næringspolitisk talsmann Svein Flåtten.

Foss: - Vil følge opp saken
Høyre har tidligere i høst tatt saken opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og er ikke beroliget av svarene fra finansministeren og nærings- og handelsministeren.

- Svarene etterlater et inntrykk av en svak og uheldig saksbehandling, og liten vilje til åpenhet ovenfor Stortinget. Vi vil følge opp saken videre i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Per-Kristian Foss.