Høyre foreslo allerede i statsbudsjettet for 2011 å innføre et uavhengig tilsyn for barnehagene. Forslaget ble gjentatt i februar i fjor, men ble da kontant avvist av Kristin Halvorsen som da uttalte at de alle fleste barnehagene i Norge har jevnt over god kvalitet. Også etter dagens graverende avsløringer uttaler statsråden at det ikke er behov for å kontrollere norske barnehager mer, selv om halvparten bryter loven.

Helleland påpeker at dagens avsløringer viser at regjeringen har sviktet kvaliteten i barnehagene i en slik grad at det går utover sikkerheten for barna. I tillegg til forslaget om uavhengig tilsyn har Høyre også foreslått en kvalitetsportal med åpenhet om kvaliteten i barnehagene, hvor også resultatet av tilsyn blir offentliggjort. Dette ble også avvist av regjeringspartiene.

- Disse avsløringene viser tydelig at vi nå trenger en ny regjering som tar kvalitet i barnehagene på alvor, avslutter Helleland.

Les mer om Hellelands reaksjoner på vg.no.