Bevilgningene til etter- og videreutdanning står på stedet hvil for tredje år på rad, noe som i realiteten betyr en klar nedgang. Kunnskap og kvalitet i skolen er avgjørende for å heve elevenes læringsutbytte og forebygge frafall.

- Skal vi løfte norsk skole er det helt avgjørende at mange flere lærere kan få oppfylt sitt ønske om videreutdanning i sentrale skolefag. Med dagens tempo på vil det ta mange tiår før alle lærere kan få faglig påfyll i de fagene de underviser i, sier Høyres utdanningspolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker.

Regjeringen fremstår totalt ambisjonsløs og uten nødvendig vilje til å satse på lærerne, som er nøkkelen til en god skole.

- Høyre vil trappe opp bevilgningene og øke statens finansieringsandel i spleiselaget om videreutdanning til 60 prosent, slik at enda flere kommuner skal kunne tilby enda flere lærere den kompetanseheving de etterspør, sier Aspaker.