Skal Norges konkurransekraft øke i årene fremover må det tas modigere grep, og Høyre etterlyser både den varslede økningen i såkornfondene og en økning i risiko- og innovasjonslåneordningen til Innovasjon Norge, sier Svein Flåtten, Høyres næringspolitiske talsmann.

Eksportnæringene

Regjeringen sier i budsjettet at den vil tilby eksportnæringen gode låne- og garantiordninger, men Eksportfinans kan som institusjon opphøre som vi kjenner den fra nyttår. Dette er svært alvorlig for kyst-Norge, og underslås av regjeringen i budsjettet.

Høyre mener regjeringen umiddelbart må sørge for de nødvendige tilpasninger til nytt EU-regelverk, slik at norske arbeidsplasser trygges. Dette står ikke på penger, men må skyldes vrangvilje i regjeringen.

I budsjettet står det helt klart at ”Eksportfinans tar ikke kredittrisiko, ved at bankene og/eller Garantiinstituttet for eksportkreditt stiller garanti for lånene.” Dette stod også i fjorårets budsjett fra Nærings- og handelsdepartementet, og har ikke vært omtvistet. Men i svar til Høyre i Stortinget skrev finansministeren at ”Eksportfinans er en kredittinstitusjon og må – på lik linje med andre norske kredittinstitusjoner – ha tilstrekkelig med kapital til å bære den risikoen institusjonen selv tar på seg.

- For Høyre er det viktig at regjeringen i denne saken ikke kjører seg fast i en prestisjekamp mellom ulike Arbeiderpartistatsråder, men at saken får en rask løsning. Regjeringen har hatt god til å løse dette, og har så langt utvist stor passivitet til skade for norsk eksportindustri, sier Flåtten.

Formuesskatt

Regjeringen opprettholder nivået på og innretningen av formuesskatten. Høyre mener dette er å stikke hodet i sanden for de uheldige sidene av formuesskatten, og må være et stort paradoks for en regjering som hevder å sette arbeidsplasser først. Høyre er skuffet over at heller ikke signalene fra LO-lederen får regjeringen til å stoppe opp og lytte. Høyre mener formuesskatten bør fjernes, og registrerer at stadig flere sier seg enig.