- Først nå setter Regjeringen i gang utredninger om blant annet femårig masterutdanning for lærere i grunnskolen og skjerpede kompetansekrav i skolen, sier de to Høyre-stortingsrepresentantene.

- Spørsmålet er hvorfor Regjeringen har gått veien om å stemme ned forslagene våre i Stortinget. På den måten har vi tapt unødvendig tid. Dette gjelder blant annet forslagene om tiltak for å rekruttere flere lærere, lektor II-ordning og studielånsavskriving for lærerstudenter, sier stortingsrepresentant Gunnar Gundersen.

Høyre deler Regjeringens syn på å dele grunnskolelærerutdanningen i to deler, en for 1.- 7. trinn og en for 5.- 10. trinn. Dette foreslo Høyre allerede i 1991, og det er trolig liten politisk uenighet om dette nå. Vi støtter også styrkingen av pedagogikkfaget, innføring av nasjonale forskerskoler i lærerutdanningen og etablering av sentre for fremragende undervisning.

- Problemet med meldingen er at den ikke tar konsekvensen av de beskrivelser den selv gir. Både når det gjelder behovet for bedre praksisopplæring, veiledning av nyutdannede lærere, seniortiltak, skoleledeutdanning og skjerpede kompetanse- og opptakskrav, foreslås det lite eller ingenting. Høyre har foreslått at det skal innføres et nytt femte år i allmennlærerutdanningen, som skal være et lønnet praksisår med tett oppfølging fra en erfaren veileder. På den måten bidrar utdanningen til å gjøre studentene reelt forberedt på virkeligheten i skolen, og det kan også bidra til å forhindre at mange ferske lærere forlater læreryrket, sier stortingsrepresentant Ine Eriksen Søreide.

Alle har ventet lenge på denne stortingsmeldingen, og begrunnelsen for at Regjeringen har brukt svært lang tid har hele tiden vært at tiltakene skulle være helhetlige.

- Det er derfor skuffende at de viktigste veivalgene ikke tas denne gangen heller, og at Regjeringen først nå skal sette ned utvalg og starte utredninger og høringer som de skulle brukt de tre siste årene på, sier Eriksen Søreide.