Utenriksministeren og samferdselsministeren kommer med ulike versjoner om regjeringen kommer til å bruke reservasjonsretten mot postdirektivet, eller om den satser på å komme fram til en løsning med EU uten å legge ned veto.

Spørsmålet ble tatt opp av Øyvind Halleraker fra Høyre. Han viste blant annet til uttalelser fra utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) i EU-EØS-debatten i Stortinget, der Støre pekte på muligheten til å komme fram til en forhandlingsløsning med EU.

Utenriksministeren gir uttrykk for at det kan være mulig å komme fram til en løsning med EU der Norge får gjennomslag for sine viktigste krav.

- Er det slik at regjeringen har bestemt seg for å bruke reservasjonsretten, eller er det slik at dialogen med EU kan føre til at direktivet blir innført uten at reservasjonsretten blir brukt, var spørsmålet Øyvind Halleraker stilte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Hun slo fast at regjeringen har bestemt seg for å benytte seg av sin vetorett, men understreket at det er bestemte prosedyrer som må følges.

- Hva resultatet av dialogen med EU blir, er ikke lett å si. Jeg finner det ikke riktig på forhånd å si hvordan forhandlingene vil forløpe, svarte Kleppa.

Samferdselsministeren understreket at det viktigste for regjeringen er å beholde postombæring seks dager i uka, enhetsportoen og norske lønns- og arbeidsforhold for de ansatte i Posten.

- Det Støre nå gjør, er å følge det kompromissforslaget som ble nedstemt på Arbeiderpartiets landsmøte mot partiledelsens vilje, sier Halleraker.

Les hele saken hos VG.no