- Norske elever er for dårlige i matematikk, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Vårt Land.

Han sier at det vil ta tid å løfte faget i Norge. Lavt kunnskapsnivå i matematikk er også med på å forklare det store frafallet i videregående skole.

Igangsatt tiltak

- Det er en politisk svikt. Lærerutdanningen har ikke vært bra nok. Lærere som underviser i faget mangler ofte fordypning i faget, legger han til.

To viktige grep er allerede igangsatt. Grunnskolelærere får videre- og etterutdanning i matematikk. I tillegg har regjeringen satt i gang arbeidet med en egen realfagsstrategi.

- Vi har sluttet å snakke om at vi må gjøre noe med realfag. Vi vil legge frem en strategi for å heve nivået, sier Røe Isaksen.

Realfagsplanen

Realfagsplanen til Solberg-regjeringen skal styrke matematikk og naturfag fra barnehage til forskning og arbeidsliv. Målet er tydelig: Elever i grunnskolen, videregående og på høyskoler og universitet skal bli bedre i realfag, skriver Vårt Land. Her er noen av tiltakene som er varslet:

  • Barnehagen: Matematikksenteret arrangerer årlige barnehagekonferanser i matematikk, og Naturfagsenteret arrangerer Forskerfrøkonferanse for barnehagetilsatte.
  • Grunnskolen: Styrke norske elevers kompetanse i realfag, øke lærernes kompetanse og å øke rekrutteringen til høyere utdanning i realfagene og teknologifagene.
  • Videreutdanning for lærere: Inneværende skoleår har lærere fått tilbud om videreutdanning med vekt på matematikk og naturfag.
  • Ungdomsskolen: Lærere skal gjøre undervisningen mer praktisk og variert slik at skolene øker lærelysten og hever nivået i regning.
  • Nasjonale sentre: Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen skal lede og koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier. I tillegg skal Nasjonalt senter for realfagsrekruttering arbeidemed å øke rekrutteringen til realfag.
  • Den virtuelle matematikkskolen: Det er satt i gang utprøving av en nettskole i matematikk. Her vil elever møte andre elever på samme nivå, både høyt presterende og lavt presterende. Grunnskoleelever som ønsker å ta fag på videregående nivå, slipper reising og andre kostnader.
  • Raskere framdrift: Flere elever på ungdomstrinnet kan bruke tiden fra valgfag, og kan ta eksamen fra 10. trinn allerede i 8. eller 9. klasse. Kunnskapsdepartementet vil i tillegg utvide antall fag i ordningen. Departementet har også innført en ny avskrivingsordning av studielån. De som tar høyere grads utdanning i blant annet matematikk for å bli realfagslærere, skal belønnes med lavere studielån etter avsluttet utdanning.

- Realfagene har vært neglesjert så lenge at det vil ta tid å heve prestasjonene. Men jeg er sikker på at med de tiltakene vi nå setter i gang, vil vi se resulteter, påpeker kunnskapsministeren.

Les hele saken i Vårt Land (side 4-5) tirsdag 16. september 2014.