- Det er stort behov for økt soningskapasitet og flere varetektsplasser. Soningskøen er nå om lag 1200 ubetingede dommer. I stortingsmeldingen «Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen» tar regjeringen et stort skritt i riktig retning, og synliggjør svar på de store utfordringene kriminalomsorgen står overfor, uttaler Margunn Ebbesen i Justiskomiteen.

Regjeringen foreslår at det skal bygges nytt fengsel med 300 plasser på Agder. Dette medfører en kapasitetsøkning på 180 plasser. Soningskøene reduseres og politiet får flere varetektsplasser.

Det blir også mange nye fengselsplasser innenfor dagens murer.

Halden: Stortingsmeldingen synliggjør muligheten for 100 nye plasser innenfor eksisterende murer ved Halden fengsel.

Skien: Stortingsmeldingen synliggjør muligheten for 100 nye plasser innenfor eksisterende murer ved Skien fengsel.

Stavanger/Bryne: Stortingsmeldingen synliggjør muligheten for 40 til 50 nye plasser innenfor eksisterende murer ved Åna fengsel.

Bergen: Stortingsmeldingen synliggjør muligheten for 100 nye plasser innenfor eksisterende murer ved Bergen fengsel.

Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep i mange fengsler. I tillegg til flere fengselsplasser er det derfor viktig at Stortinget prioriterer økt vedlikehold i årene som kommer. Regjeringen har overtatt en betydelig vedlikeholdsregning i kriminalomsorgen.

- I stortingsmeldingen åpnes det også for oppstart av konseptvalgutredning (KVU) for Vestlandet og Nord-Norge. Det er viktig for Høyre at soningskapasiteten i hele landet vurderes nøye, avslutter Ebbesen.