Hittil har det vært slik at nettavisene har måttet kreve 25 prosent moms av brukerbetalingen.

– Forskjellen på avgifter mellom papir og nett har bremset utviklingen innen digitale tjenester og betalingsmodeller. En lik momssats vil bedre dette, sier Høyres mediepolitiske talsperson, Kårstein Eidem Løvaas.

Den nye ordningen skal ikke bare omfatte e-aviser, men alle nyhets- og aktualitetstjenester. Det betyr at ordningen også vil gjelde nyhetsbasert tv-kanaler som for eksempel TV2 Nyhetskanalen og CNN.

- Poenget er å gi nyhetsformidling- og -debatt bedre vilkår. Systemet bør derfor være uavhengig av hvilken teknologi som brukes, fortsetter Løvaas.

Må godkjennes av ESA

Forutsetningen for å kunne innføre en ny ordning er at EFTAs overvåkingsorgan, ESA, konkluderer med at dette er tillatt i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler. Regjeringen har allerede vært i kontakt med ESA og håper på en snarlig løsning.