Papirindustrien i Norge har de siste årene slitt i motbakke. Tall fra SSB og svenske SCB onsdag, bekrefter at norsk papirproduksjon er i fritt fall. Produksjonen har falt med nesten 40 prosent, men den har den holdt seg relativt stabil i Sverige. Det tiltross for at innsatsvarene – tømmer og kraft – har et felles marked.

- Treforedlingsindustrien i Norge lever med vesentlig dårligere avskrivingssatser, og et formues- og eiendomsskattregime som er dårligere enn i Sverige. Det er en vesentlig årsak til at det går nedover, sier Gundersen.

I Sverige er avskrivingssatsen for maskiner 30 prosent, men den i Norge er på 20. I nabolandet er det ingen eiendomsskatt på papirmaskiner, noe vi har i rødgrønt-styrte Norge. I tillegg er her i landet dobbeltbeskatning på CO2-utslipp, men svensk industri deltar i kun i kvotehandel.

- I tillegg er det flere andre skatter og avgifter der norsk næringsliv kommer dårligere ut enn i Sverige. Dette kan ikke være annet enn en villet utvikling, sier Gundersen.

Mange nedleggelser
Onsdag ble det kjent at det er slutt på papirproduksjonen ved Petersons fabrikker i Moss og på Ranheim. Tidligere har Norske Skog lagt ned produksjonen ved Union i Skien og Follum fabrikker i Ringerike. Sistnevnte er solgt til Viken Skog. Hunsfos fabrikker i Vennesla gikk konkurs i september.

Ifølge NTB går i tillegg 300 ansatte ved Södra Cell Tofte usikre tider i møte – fra nyttår ble 251 permitterte. Ved Södra Cell Folla har produksjonen stoppet opp – 47 ansatte gikk ut i permittering før jul. Glomma Papp i Sarpsborg har nedbemannet med 50 arbeidere etter at de stengte papirmaskinen i fjor. Borregaard i Sarpsborg nedbemanner med 120 arbeidere etter en større restruktureringsprosess. 15 ansatte måtte gå ved Norske Skog Saugbrugs i Halden i 2011. Også ved Norske Skogs papirfabrikk i Skogn måtte 15 ansatte gå. 99 ansatte ved Huthamaki på Ringerike har fått beskjed om at selskapet vurderer å stenge deler av fabrikken.

- Når regjeringen kan sitte å se på dette, så fremstår det som en villet utvikling, sier Høyres skattepolitiske talsmann, Gunnar Gundersen til NRK (første sak).