Skolen er den viktigste arenaen vi har for å kunne gi alle en god start i livet, uavhengig av utgangspunkt, og kvaliteten på den norske skolen er avgjørende for at alle barn kan oppnå sine drømmer. Derfor vil regjeringen satse på skolen gjennom å satse på lærerne, som er den viktigste forutsetningen for å kunne gi en god skolegang til alle.

- Ingenting betyr mer for elevenes læring enn gode lærere. Forskning viser at læreren er den faktoren som får elevene til å strekke seg og mestre skolehverdagen. Vår ambisjon er klar og tydelig: Alle elever skal møte en drømmelærer i klasserommet, sier Røe Isaksen. - Vi vil jobbe for å nå dette målet blant annet gjennom en storstilt satsning på etter- og videreutdanning for lærere, og ved å legge til rette for flere karriereveier i skolen. Det må bli mulig å stige i gradene som lærer uten å måtte forlate klasserommet.

Veien til en god skole går gjennom gode lærere og et helhetlig offentlig skoletilbud av høy kvalitet. - Friskoler og andre private tilbud kan være viktig som et supplement til den offentlige skolen, men det er en forutsetning for regjeringen at denne typen skoler ikke skal svekke det offentlige tilbudet der de aller fleste barn får sin skolegang, understreker kunnskapsministeren.

Regjeringen mener nasjonale prøver er et viktig verktøy, blant annet for å avdekke hvor man må sette inn ekstra ressurser. Det er derfor viktig med åpenhet rundt resultater på skolenivå, men det er noe annet enn å ”rangere” skoler slik dagens Aftenposten-oppslag feilaktig fremstiller det.

- Høyre-Frp-regjeringen prioriterer det viktigste først i skolepolitikken. Derfor vil vi allerede nå starte arbeidet med å legge til rette for å gjøre gode norske lærere enda bedre, avslutter Røe Isaksen.