I Aftenposten 28.08.11 fortalte avisen om Kristian (19) som etter fullført ungdomsskole fortsatt ikke leser godt nok til å ta førerkortet uten ekstra lesetrening i regi av NAV. 300.000 voksne nordmenn leser så dårlig at de har problemer med å fungere i samfunnet, og tallene viser en klar sammenheng mellom dårlige leseferdigheter og frafall i skolen, attføring og uføretrygd.

Regjeringspartiene stemte i fjor nei til et forslag fra Høyre om å innføre en tiårig handlingsplan for å hjelpe voksne nordmenn som sliter med å lese og skrive. Et av punktene i handlingsplanen var å sørge for at alle som står utenfor arbeidsmarkedet, automatisk får tilbud om kartlegging av grunnleggende leseferdigheter. Målet var også å redusere stigmaet ved ikke å kunne lese, for at flere voksne skulle søke hjelp.

- Vi vet at dårlige leseferdigheter ligger bak veldig mye, sier Høyre-leder Erna Solberg, som selv har dysleksi.

- Både uføretrygd og arbeidsledighet kan bunne i det, vi vet at i fengslene sitter det mange som leser dårlig, og i psykiatrien finner vi enda flere. For mange av dem som har falt ut av arbeidslivet, er dette faktisk den viktigste problemstillingen, sier Erna Solberg.

Les hele saken i Aftenposten side 2, 29.08.11