Når: Tirsdag 9. april 10- 15

Hvor: Stortinget

Den første nasjonale helseplanen fra 1988 ville gjøre rehabilitering til et satsingsområde, men et kvart århundre er gått, uten at løftene er oppfylt. I både 2006 og 2008 sa en enstemmig Helse- og omsorgskomité i Stortinget at ”habilitering og rehabilitering må bli det neste store satsingsområdet i helsesektoren”. Tross dette, er rehabiliteringstilbudet til mennesker som lever med kronisk sykdom og funksjonshemning svekket.

Tross flere stortingsmeldinger, lovproposisjoner og vedtak i Stortinget, har rehabiliteringsfeltet blitt utsatt for neglisjering både hos de statlige fagmyndigheter og i kommunene. Riksrevisjonen slo fast i sin rapport fra mars 2012 at rehabiliteringstilbudet har blitt svekket hvert år siden 2006, at ventetidene har økt og at både helseforetakenes og de private rehabiliteringsinstitusjonenes rehabiliteringskapasitet er redusert. Åbedre og bevare menneskers funksjonsnivå – det funksjonsfremmende arbeidet, står svakere enn på lenge, i en tid hvor det burde ha hatt høyeste prioritet!

Dette er noe av bakgrunn for aksjonen Rehabiliteringsløftet sammen med Høyres stortingsgruppe og Godthaab Helse og Rehabilitering, arrangere en høringskonferanse om status for rehabiliteringsfeltet. I konferansen som arrangeres på Stortinget tirsdag 9. april fra kl. 10-15,vil representanter for de funksjonshemmedes organisasjoner, Seniorsaken, profesjonsorganisasjoner, NHO samt både nåværende og forhenværende representanter for de politiske partiene gi uttrykk for hvordan de ser på status for feltet.

Program

Kl. 10.00 Åpning.Stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli

Kl. 10.10 Tross enstemmige vedtak i helse- og omsorgskomiteen om at «rehabilitering

skulle være den neste store helsereformen», er status i dag et redusert rehabiliteringstilbud, hvorfor?

Innledninger ved fhv stortingsrepresentanter, Asmund Kristoffersen, AP og Inge Lønning, H.

Kl. 10.40 Hvorfor skal det være så vanskelig å prioritere rehabilitering til dem som har behov for det?

Adm. sjefAndreas Habberstad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Kl.11.00 Manglende tilbud om rehabilitering stenger folk ute fra et selvstendig liv!

Forbundsleder Arne Lein, Norges Handikapforbund

Kl.11.15Rehabilitering dyrt? Prøv sykehjem!

Dr. Ole B. Hovind, Seniorsaken.

Kl.11.30 Hva kan rehabilitering bety og hva kan manglende rehabilitering føre til?

Brukernes egne erfaringer presenteres.

Kl. 12.00 Hva vil partiene gjøre i forhold til rehabiliteringsfeltet i neste periode?

Innledninger fra stortingsrepresentantene Erna Solberg (H), Trine Schei Grande (V) og Kjersti Toppe (Sp)

Kl. 12.30 Lunsj (som inntas i møtelokalet)

Kl. 13.00 Situasjonen for rehabiliteringsfeltet etter innføring av Samhandlingsreformen.

Eilin Ekeland, Forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund

Kl.13.15 Redusert rehabiliteringstilbud fører til økt utestengelse fra arbeidslivet og økt behov for sykehjemsplasser. Fremlegging av dokumentasjon over situasjonen på rehabiliteringsfeltet.

Analysesjef Lasse Tenden, NHO Service

Kl. 13.30Hvordan få unge uføre inn i arbeidslivet og hvordan få eldre arbeidstakere til å stå lengre?

Representant for Den norske legeforening

Representant for Norsk Sykepleieforbund

Petter Furulund NHO

Kl. 14.30 Oppsummering

Arild Furuseth, Godthaab Helse og Rehabilitering

Da noen få av innlederne ikke er bekreftet, tas det forbehold om endringer i programmet!

Påmelding til konferansen sendes linda.evjen@stortinget.no snarest og innen 2. april.

OBS! Vi trenger å vite navn, funksjon og hvem man representerer.

Begrenset antall deltakere, førstemann til mølla!