Tilsammen har Nymo verksted og Uglands Rederi 1100 ansatte. Johan Jørgen Ugland er den største private arbeidsgiveren i Aust-Agder. Han gir følgende begrunnelse for sitt pengebidrag:

- Gaven er gitt fordi jeg er opptatt av å sikre oppslutning om en politikk som kan sikre norske arbeidsplasser. Som representant for dem som har satset på norsk eierskap og på langsiktighet, vil jeg støtte opp om de kreftene som arbeider for å skape positive rammebetingelser og for å gjøre det mulig å drive næring og etablere arbeidsplasser her i landet. Min gave gis også til Høyre i en erkjennelse av at et sterkt Høyre er en helt nødvendig premiss for at vi etter valget i 2009 skal få en styringsdyktig og handlekraftig borgerlig regjering.

Johan Jørgen Ugland er også tidligere ordfører for Høyre i Grimstad.

Fantastisk hyggelig
- Det er fantastisk hyggelig å motta et så utrolig raust bidrag. Sammen med øvrige bidrag har vi nå fått en 'flying start' i arbeidet med å finansiere Høyres kamp for en ny regjering i 2009, selv om det fortsatt er et stykke til de 40 millionene LO og Ap brukte i 2005, sier Øystein Eriksen Søreide, leder av Høyres Valgfond 2009.

Partileder Erna Solberg lover at pengegaven vil bli benyttet på beste måte:

- På vegne av partiet vil jeg uttrykke vår aller største takknemlighet for den generøsitet som her utvises, og for den tro på Høyre og vår politikk som gaven også vitner om. Jeg er rørt og glad og takknemlig, og jeg kan forsikre at gaven vil bli benyttet på aller beste måte for å sikre oppslutning om Høyres sak og vår politikk!

Vil veie opp for LOs støtte til Ap

Gaven til Høyre for neste års stortingsvalg vil veie opp for den forventede støtte som fagbevegelsen gir til Arbeiderpartiet i valgkampstøtte. Ved stortingsvalget i 2005 fikk Arbeiderpartiet 8,3 millioner kroner til valgkampen fra LO. I tillegg får Ap hvert år fem millioner kroner til faglig/politisk arbeid og 250.000 kroner til kommunepolitisk arbeid.